Concert titel
Gerard Grooters

Donderdag 21 juli jl. is na een kort ziekbed Gerard Grooters, voorzitter
en oprichter van de Folkclub Twente, op 72-jarige leeftijd overleden.

Zijn inzet, enthousiasme en kennis van de folkmuziek hebben
er voor gezorgd dat de Folkclub Twente is geworden wat het nu is.

Zijn heengaan betekent niet alleen een groot verlies voor zijn familie, maar ook
een verlies voor de Folkclub Twente en voor de folkmuziek in Nederland.